مصاحبه تلویزیونی ریاست دانشگاه به مناسبت هفته سلامت