مشاوره تخصصی توسط اساتید دانشکده علوم توانبخشی در چهارباغ اصفهان

مشاوره اساتید دانشکده که از ساعت ۱۴ تا ۱۸ ادامه داشت با هدف پیشگیری، اطلاع رسانی و شناخت بیشتر افکار عمومی در خصوص توانبخشی و خدمات کلینیک‌های دانشکده علوم توانبخشی می‌باشد.