قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷