قابل توجه دانشجویان خواهر ورودی مهر۹۶

 

    بدین وسیله به اطلاع می رساند مطابق ماده ۳۶و۵۴آیین نامه اسکان ومقررات عمومی خوابگاه ها لازم است فرم مخصوص بستگان و افراد مجاز به ملاقات با دانشجو تهیه و توسط ولی قانونی تکمیل و امضا گردد و تا پایان آبان(۳۰ آبانماه ۹۶ ) به صورت حضوری یا از طریق پست تحویل اداره امور خوابگاه ها گردد.جهت پرینت فرم مذکور اینجا را کلیک نمایید.

       آدرس اداره امور خوابگاه ها جهت ارسال از طریق پست: میدان آزادی،دانشگاه علوم پزشکی ستاد مرکزی، ساختمان شماره ۴، اداره امور خوابگاه ها(اتاق شماره۱۰۵،کد پستی:۱۵۸۱۵/۱۳۱۳)  

                اداره امور خوابگاه ها