عوامل کمیته های اجرایی

 

رییس کمیته اجرایی المپیاد

 

ابلاغ

دکتر ذبیح اله شاهمرادی
عضو کمیته اجرایی المپیاد دکتر علیرضا یوسفی

عضو کمیته اجرایی المپیاد

ابلاغ

دکتر سید محسن حسینی
مسئول کمیته فنی و اماکن ورزشی دکتر حسین اسماعیلیان
مسئول کمیته اسکان و تغذیه حسین اسماعیلی
مسئول کمیته فرهنگی و فوق برنامه آقای فزوه
رابط حراست آقای  ذوالفقاری  
مسئول کمیته اطلاع رسانی و ارتباطات مهندس حسین شفیع زادگان
مسئول کمیته نقلیه و خدمات حسن اعرابی  
مسئول کمیته بهداشت و درمان دکتر فریدفر  

مسئول کمیته

استقبال و تشریفات

 

تلفن همراه

    ۰۹۱۳۳۱۸۸۵۰۳

مهدی جوادیان
مسئول کمیته امور مالی محمد امینی
مسئول کمیته تاسیات غلامرضا ملکی
مسئول کمیته تدارکات رضا دهقان

مسئول دبیرخانه المپیاد

ابلاغ

آرزو یقینی
رابط معاونت توسعه و منابع حسن امیدی