طرح هر دانش آموز یک دانشجو

به گزارش مفدا اصفهان در این طرح مشاوره و برنامه ریزی جهت شرکت در آزمون کنکور سراسری برای دانش آموزان ، توسط دانشجویان ، برگزاری کارگاه های آموزش مشاوره برای دانشجویانی که تمایل به شرکت در طرح را دارند، ارسال دی وی دی های آموزشی مدرسان خبره ی جهاد به دانش آموزان، ارسال کتاب ها و جزوات کمک آموزشی برای دانش آموزان و جلسات مشاوره و برنامه ریزی به صورت تلفنی توسط کانون جهاد علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام خواهد شد.

دانشجویان علاقمند به شرکت در این طرح در سایت کانون  به آدرس اینترنتی :www.jahadelmi.com در قسمت فراخوان و رویدادها ثبت نام نمایند .