رفتن به محتوای اصلی
x

شورای انضباطی

 

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

تلفن

آقای محمدعلی براتی

دبیر شورای انضباطی

 • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بركليه امور اجرائي شورای انضباطي
 • تقسيم كار به اعضاء شورا بر حسب وظايف مربوطه
 • ملاحظه كليه استعلامها از دستگاههاي دولتي و پاسخ به آنها
 • ملاحظـه كليه شكايات يا گزارشـات واصله در خصـوص دانشجـويان و صدور دستور ثبت دبيرخانه و ارجاع به کارشناسان در جهت كشف واقع
 • دریافت و بررسی پرونده و ارجاع آن به کارشناسان
 • صدور دستور بر دعوت از دانشجويان خاطي جهت تحقيقات و مصاحبه و اخذ دفاع
 • استماع دفاعیات و توضیحات دانشجویان
 • دستور طرح پرونده و مستندات در شورای کمیته انضباطی جهت تصمیم گیری
 • تشكيل جلسات و برگزاری کارگاه های آموزشی  در قالب سخنراني و توجيه مقررات انضباطي برای کارمندان دانشکده ها و خوابگاه ها
 • ارتباط موثر با شورای مرکزی انضباطی
 • برنامه ریزی عملیاتی شورای انضباطی دانشجویان
 • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

۳۷۹۲۴۵۹۱

آقای محمدعلی براتی

کارشناس حقوقی

 • مطالعه و آشنایی کامل با آیین نامه و شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان و سایر دستور العمل ها شورای انضباطی دانشجویان
 • انجام امور لازم جهت طرح موضوع در جلسات شوراهای بدوی و تجدید نظر انضباطی از قبیل تدوین مستندات ، ابلاغ و تفهیم موارد تخلف ، مصاحبه حضوری و مانند آن حسب دستور دبیر شورا
 • نظارت بر حفظ و بایگانی و امانتداری نسبت به پرونده های انضباطی دانشجویان
 • اطلاع رسانی مقررات انضباطی به دانشجویان و انجام اقدامات پیشگیرانه
 • تهیه و تنظیم گزارش پرونده ها،صورت جلسات و ابلاغیه احکام صادره  
 • رسیدگی به گزارشات و شکوائیه ها مربوط به دانشجویان
 • دریافت اعتراضات دانشجو به احکام صادره از شورای بدوی و آماده سازی پرونده جهت طرح در شورای تجدید نظر دانشگاه
 • سرکشی و بازدید دوره ای شبانه و روزانه از خوابگاه های دانشجویی جهت برخورد با موارد انضباطی
 • برگزاری جلسات با دانشجویان جهت حل و فصل دعوا و یا سازش
 • شرکت در جلسات شورای بدوی و تجدید نظر و ارائه اطلاعات پرونده های انضباطی حسب درخواست دبیر شورا
 • نظارت بر اجرای احکام و تصمیمات شوراهای بدوی و تجدید نظر 
 • پاسخگویی به استعلام مراجع ذیصلاح
 • تهیه گزارش فعالیتها و عملکرد شورای انضباطی جهت ارسال به شورای مرکزی
 • شرکت در همایش ، کارگاهها و دوره های آموزشی
 • برنامه ریزی عملیاتی شورای انضباطی دانشجویان
 • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

۳۷۹۲۴۵۱۵

خانم خاکسار

کارشناس انضباطی

 • مطالعه و آشنایی کامل با آیین نامه و شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان و سایر دستور العمل ها شورای انضباطی دانشجویان
 • انجام امور لازم جهت طرح موضوع در جلسات شوراهای بدوی و تجدید نظر انضباطی از قبیل تدوین مستندات ، ابلاغ و تفهیم موارد تخلف ، مصاحبه حضوری و مانند آن حسب دستور دبیر شورا
 • نظارت بر حفظ و بایگانی و امانتداری نسبت به پرونده های انضباطی دانشجویان
 • اطلاع رسانی مقررات انضباطی به دانشجویان و انجام اقدامات پیشگیرانه
 • تهیه و تنظیم گزارش پرونده ها،صورت جلسات و ابلاغیه احکام صادره  
 • رسیدگی به گزارشات و شکوائیه ها مربوط به دانشجویان
 • دریافت اعتراضات دانشجو به احکام صادره از شورای بدوی و آماده سازی پرونده جهت طرح در شورای تجدید نظر دانشگاه
 • سرکشی و بازدید دوره ای شبانه و روزانه از خوابگاه های دانشجویی جهت برخورد با موارد انضباطی
 • برگزاری جلسات با دانشجویان جهت حل و فصل دعوا و یا سازش
 • شرکت در جلسات شورای بدوی و تجدید نظر و ارائه اطلاعات پرونده های انضباطی حسب درخواست دبیر شورا
 • نظارت بر اجرای احکام و تصمیمات شوراهای بدوی و تجدید نظر
 • پاسخگویی به استعلام مراجع ذیصلاح
 • تهیه گزارش فعالیتها و عملکرد شورای انضباطی جهت ارسال به شورای مرکزی
 • شرکت در همایش ، کارگاهها و دوره های آموزشی
 • پاسخگویی به استعلام مراجع ذیصلاح
 • تهیه گزارش فعالیتها و عملکرد شورای انضباطی جهت ارسال به شورای مرکزی
 • شرکت در همایش ، کارگاهها و دوره های آموزشی
 • اسکن و ارسال پرونده های انضباطی دانشجویان ظرف مدت حداکثر یک ماه به شورای مرکزی انضباطی
 • ثبت اطلاعات دانشجویان در سامانه شمشاد
 • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

۳۷۹۲۴۵۱۶

خانم باستانی

کارشناس انضباطی

 • مطالعه و آشنایی کامل با آیین نامه و شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان و سایر دستور العمل ها شورای انضباطی دانشجویان
 • انجام امور لازم جهت طرح موضوع در جلسات شوراهای بدوی و تجدید نظر انضباطی از قبیل تدوین مستندات ، ابلاغ و تفهیم موارد تخلف ، مصاحبه حضوری و مانند آن حسب دستور دبیر شورا
 • نظارت بر حفظ و بایگانی و امانتداری نسبت به پرونده های انضباطی دانشجویان
 • اطلاع رسانی مقررات انضباطی به دانشجویان و انجام اقدامات پیشگیرانه
 • تهیه و تنظیم گزارش پرونده ها،صورت جلسات و ابلاغیه احکام صادره  
 • رسیدگی به گزارشات و شکوائیه ها مربوط به دانشجویان
 • دریافت اعتراضات دانشجو به احکام صادره از شورای بدوی و آماده سازی پرونده جهت طرح در شورای تجدید نظر دانشگاه
 • سرکشی و بازدید دوره ای شبانه و روزانه از خوابگاه های دانشجویی جهت برخورد با موارد انضباطی
 • برگزاری جلسات با دانشجویان جهت حل و فصل دعوا و یا سازش
 • شرکت در جلسات شورای بدوی و تجدید نظر و ارائه اطلاعات پرونده های انضباطی حسب درخواست دبیر شورا
 • نظارت بر اجرای احکام و تصمیمات شوراهای بدوی و تجدید نظر
 • پاسخگویی به استعلام مراجع ذیصلاح
 • تهیه گزارش فعالیتها و عملکرد شورای انضباطی جهت ارسال به شورای مرکزی
 • شرکت در همایش ، کارگاهها و دوره های آموزشی
 • پاسخگویی به استعلام مراجع ذیصلاح
 • تهیه گزارش فعالیتها و عملکرد شورای انضباطی جهت ارسال به شورای مرکزی
 • شرکت در همایش ، کارگاهها و دوره های آموزشی
 • اسکن و ارسال پرونده های انضباطی دانشجویان ظرف مدت حداکثر یک ماه به شورای مرکزی انضباطی
 • ثبت اطلاعات دانشجویان در سامانه شمشاد
 • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

۳۷۹۲۴۵۱۷

 

فاکس: ۳۶۶۹۳۱۴۴-۰۳۱

  پست الکترونیکی: Enzebati@mui.ac.ir

sh.shoraenzebati@gmail.com

 راه ارتباطی در فضای مجازی(گپJ

 shoraadminmui@

کانال ما در فضای مجازی (گپ):

https:gap.imshorastudentmui

سامانه پیام کوتاه:۳۰۰۰۷۰۳۰۵۰

آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.

 

 

 

 

آشنایی با شورای بدوی

شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه، عهده دار اولین مرحله رسیدگی به تخلف انضباطی دانشجو در دانشگاه و تصمیم گیری درباره آن است
ترکیب اعضای شورای بدوی دانشگاه:

۱. معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه به عنوان رئیس شورای بدوی
۲. یکی از اعضای هیات علمی گروه معارف یا نماینده مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه (و در صورت فقدان، نماینده رئیس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان) به پیشنهاد مسئول دفتر نهاد و حکم رئیس دانشگاه
۳. یکی از اعضای هیات علمی گروه حقوق دانشگاه(در صورت فقدان از سایر دانشگاه ها)به پیشنهاد معاون فرهنگی ، دانشجویی دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه
۴. دو نفر عضو هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و حکم رئیس دانشگاه
۵. دو نفر دانشجوی دانشگاه (ترجیجا از دو جنس مخالف) به پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و حکم رئیس دانشگاه
۶. دبیر شورای بدوی به پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و حکم رئیس دانشگاه بدون داشتن حق رای

 

آشنایی با شورای تجدید نظر

درشورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه، دانشجویانی که به رای شورای بدوی اعتراض دارند ، پرونده ایشان در شورای تجدید نظر مجدد بررسی می گردد.
ترکیب اعضای شورای تجدید نظر دانشگاه:

رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورای تجدید نظر
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
دو نفر از عضای هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد معاون فرهنگی ، دانشجویی و انتخاب رئیس دانشگاه
یک نفر دانشجوی دانشگاه به پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و انتخاب رئیس دانشگاه
معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه به عنوان دبیر شورای تجدید نظربدون داشتن حق رای

 

برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی

 

تاجمیر ریاحی دبیر شورای بدوی انضباطی دانشگاه بیان کرد در تاریخ های نهم و دهم دی ماه کارگاه آشنایی آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان با مدیریت شورای مرکزی انضباطی دانشجویان و با شرکت دانشگاه های مناطق ۵ ,۶ ,۷ و ۸ به صورت وبینار برگزار گردید