روسای ستاد اجرایی المپیاد

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
 
وزیر محترم بهداشت و درمان
و آموزش پزشکی

دکتر محمد رضا فراهانی

ابلاغ

رئیس دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر

دکتر جلال نژاد جواد

ابلاغ

دبیر دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر

دکتر غلامرضا اصغری

ابلاغ

رئیس ستاد اجرایی المپیاد ورزشی دانشجویان پسر