دیدار قائم مقام رییس دانشگاه در امور خیرین و مشارکت های اجتماعی با معاونت فرهنگی دانشجویی

به گزارش مفدا اصفهان چهارشنبه ۱۷ آبان ۹۶ آقای محمد صافی دستجردی قائم مقام رییس دانشگاه در امور خیرین و مشارکت های اجتماعی با حضور در دفتر معاون فرهنگی دانشجویی با وی دیدار کرد. در این دیدار دکتر حسینی معاون فرهنگی دانشجویی و آقای صافی به بررسی راهکارهای استفاده از ظرفیت خیرین دانشگاهی  و سلامت جهت ساخت فضاهای دانشجویی و خوابگاه ها و نیز خدمات رسانی به دانشجویان کم بضائت  پرداختند.