در گذشت همکارمان مرحوم حاج حسین محمدی را به خانواده محترم ،همکاران حوزه و دانشگاهیان تسلیت عرض مینمائیم.