حضور دبیر کانون جهاد علمی دانشگاه در دومین همایش ملی جوانان و قانونگذاری

معین رضایی دبیر کانون جهاد علمی در همایش که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، به عنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شرکت نمود. گفتنی است هدف از برگزاری دومین همایش ملی «جوانان و قانونگذاری» تبادل نظر و اندیشه در حوزه خلاء‌ها و نیازهای قانونی حوزه جوانان با استفاده از هم‌اندیشی دستگاه‌ها مرتبط با این بخش است تا از توان و تفکر جوانان ایران اسلامی در امر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری استفاده شود .