جشن ازدواج دانشجوئی دانشگاه

بیستمین دوره جشن ازدواج دانشجوئی با ۲۰۰ زوج دانشجو و با حضور ریاست محترم دانشگاه دکتر اصغری و معاونین توسعه و فرهنگی و  دانشجویی و مسئول نهاد و مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین دانشگاه برگزار شد در این مراسم به زوج های دانشجو هدایائی اهداء شد و در ضیافت شام شرکت نمودند.