تقدیر مقام عالی وزارت از رییس دانشگاه

متن این تقدیر نامه به شرح زیر می باشد:

بسمه تعالی

سرکار خانم دکتر چنگیز

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

با سلام؛

 توسعه یافتگی کشور با جایگاه اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، برای الهام بخش بودن در جهان اسلام و تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل، از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید واقع شده است. نظام سلامت کشورمان که از ظرفیتهای بسیارگستردهای در جهت تعاملات و همکاری های بین المللی برخوردار میباشد، به ویژه در دولتهای یازدهم و دوازدهم، براساس فرصتهای پیش آمده پسا برجام، توسعه دیپلماسی سلامت و بین المللی سازی ظرفیت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور را به عنوان سیاستی مهم در دستور کار خویش قرار داده و موجب توسعه برنامه های بین المللی همچون تبادلات وسیع علم و فناوری جذب دانشجوی خارجی، گردشگری سلامت و صادرات گردیده است. طی چهار سال گذشته، حضور بخش سلامت کشور در عرصه های بین المللی از جمله تعاملات و همکاریهای دو جانبه توسعه وتعمق بیشتری یافته است، بطوری که در حال حاضر نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، نقش بارز و حائز اهمیتی رادر عرصه سازمان های بین المللی مرتبط با سلامت و روابط دو و چند جانبه ایفا می نماید. تلاش ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان طی سالهای اخیر در حوزه همکاریهای بین المللیبه ویژه "توسعه همکاری های دوجانبه و دیپلماسی سلامت" و نتایج حاصله در تعاملات فیمابین با کشورهای هدف با عنایت به بررسی و ارزیابی بعمل آمده توسط حوزه قائم مقام وزیر در امور بین الملل، قابل تقدیر میباشد.

بدینوسیله از زحمات آن دانشگاه تقدیر و تشکر نموده و انتظار می رود این مهم با جدیت پیگیری گردد و الگویی در سطح ملی ایجاد نماید.دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی