بلیط تخفیف مرکز فرهنگی تفریحی سپاهان ویژه دانشجویان در ماه مبارک رمضان