برگزاری دومین دوره انتخابات دانشجویی شورای صنفی دانشکده ها

در این انتخابات که در سراسر دانشکده های دانشگاه برگزار شد دانشجویان هر دانشکده اعضای اصلی و علی البدل  شورای صنفی دانشکده خود را جهت پیگیری امور صنفی انتخاب کردند.

گفتنی‌ست در حاشیه برگزاری این انتخابات، دکتر سید محسن حسینی معاون دانشجویی فرهنگی به همراه جمعی از مدیران این معاونت از روند برگزاری انتخابات بازدید نمودند.