برگزاری دوره مردم شناسی فرهنگی در خوابگاه ها

در این دوره که با هدف افزایش آگاهی و اطلاعات مسئولین خوابگاه های دانشجویی و کارشناسان مرتبط با دانشجویان خوابگاهی برگزار گردید، دکتر شاهقلی روانشناس در ارتباط با آداب و رسوم و فرهنگ های بومی دانشجویان ساکن در خوابگاه ها و نحوه ارتباط با این فرهنگ ها آموزش های لازم را ارائه نمود.

گفتنی است در این دوره مسئولین خوابگاه های دانشجویی، کارشناسان امور دانشجویی و کارشناسان اداره رفاه دانشجویان شرکت داشتند.