برگزاری جلسه شورای معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده ها

معاون دانشجویی فرهنگی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع معاونان دانشجویی فرهنگی، لزوم توجه بیشتر به خودکفایی در زمینه بودجه توسط دانشکده ها را یادآور شده  و خواستار همیاری دانشکده ها به اداره راهنمایی و مشاوره و اداره تربیت بدنی در جهت تشکیل مرکز جامع سلامت دانشجویان شد.