بازدید معاون فرهنگی دانشجویی از کلاسهای ورزشی فرزندان کارکنان

دکتر سید محسن حسینی طی دو جلسه بازدید از این کلاس ها ضمن ابراز خرسندی از نحوه اداره کلاسها، از عملکرد کارشناسان و پرسنل مدیریت تربیت بدنی تشکر و قدر دانی نمود. گفتنی است کلاس های ورزشی در رشته های فوتبال، والیبال، بسکتبال، پینگ پنگ، بدمینتون و شنا ویژه پسران و دختران در روز های زوج و فرد هفته در مجموعه زمین چمن دانشوران، سالن شهید موحدی واستخر ۹ دی در حال برگزاری می باشد.