بازدید معاون فرهنگی دانشجویی از خوابگاه شهید خرازی و شهید ردانی پور

دکتر سید محسن حسینی از روند ونحوه توزیع غذا به دانشجویان و همچنین امکانات ورزشی و تفریحی و دفتر مشاوره خوابگاه بازدید نموده سپس با دبیر شورای صنفی خوابگاه آقای شورش برخورداری دیدار نمودند. در این نشست که مدیران دانشجویی،تربیت بدنی و فرهنگی حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی نیز حضور داشتند  به بیان  مسائل و مشکلات و انتظارات خود در  حوزه فرهنگی و صنفی پرداخته شد. در پایان معاون دانشجویی فرهنگی ضمن ابراز خرسندی از حضور در خوابگاه شهید خرازی و شهید ردانی پور بر پیگیری خواسته های دانشجویان تاکید نمود.