افتخار آفرینان و رتبه های برتر دانشگاه در هشتمین جشنواره فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور