اطلاعیه ها

رمز ماندگاری کاروان عشق

مجموعه ای نمایشگاهی از متون پژوهشی و خلاصه شده از واقعه عاشورا از ابتدای حرکت کاروان امام حسین (ع) تا بازگشت اسرا به مدینه 

 ادامه مطلب