ارسال آثار غیرحضوری بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت(ع)

اساتید، دانشجویان و کارکنان شرکت کننده در بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت(ع)جهت بارگزاری آثار خود به سامانه ثبت نامjqedak.behdasht.gov.ir مراجعه و یا با مرکز قرآن و عترت دانشگاه با شماره ۳۷۹۲۳۰۴۷-۰۳۱ تماس حاصل نمایند.

در ضمن آثار مربوط به:(اذان، دعا، تواشیح، سخنوری، ترجمه خوانی) می بایست تحویل مرکز قرآن و عترت دانشگاه گردد.