اردوی کانون جهادگران سلامت در منطقه جرقویه علیا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مفدا اصفهان از سحرگاه جمعه ۹آذرتا پایان شب، نیروهای جوان و فعال این تیم مشغول مهیاسازی انواع تدارکات و تمهیدات برای اجرای بی عیب و نقص  این اردو به هدف محرومیت زدایی و خدمت رسانی به مردم  منطقه بودند.
پس از تقسیم نیروها، گروهی از دانشجویان و اساتید مشغول پذیرش بیماران در حیطه های دندانپزشکی، داخلی، ژنتیک، تغذیه، فیزیوتراپی، ومامایی گشته و همچنین دو تیم غربالگری برای پوشش تمام مراجعان خدمت رسانی کردند.

از مهم ترین برنامه های این برنامه، عیادت های متعدد از بیماران خاص و صعب العلاج در منازل آنها، همراه با ویزیت پزشک، ارائه داروهای موردنیاز و اهدای بسته های ارزاقی که با جمع آوری کمک های مردمی تهیه شده بود؛ به انجام رسید.
در مجموع ۱۲ مورد ویزیت متخصص زنان، ۸۰ مورد مشاوره تغذیه، ۱۳۷ مورد از معالجات دندانپزشکی، ۲۴۳ مورد بررسی غربالگری، ۴۶ مورد خدمات فیزیوتراپی، ۶۰ مورد ویزیت تخصصی ژنتیک، ۸۵ مورد پذیرش تخصص داخلی و ۱۶ خانوار طی ویزیت های بالینی تحت پوشش قرار گرفتند. امید است با تکرار و توسعه این گونه فعالیت ها نیازمندان عزیز بیشتری شناسایی و تحت پوشش قرار گیرند.