اجرای کار هنری مشترک بین مدیریت فرهنگی و اداره مشاوره و سلامت روان

امروز در دومین نشست هم اندیشی که با حضور مدیریت وکارشناسان فرهنگی ومدیریت و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همچنین اساتید مطرح در حوزه فرهنگ و هنر شهر اصفهان  در سالن جلسات آن معاونت برگزار گردید، راه کار های اجرای برنامه های آموزشی از طریق بهره گیری در حوزه هنر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 دکتر حمید دوازده امامی استاد دانشگاه و مشاور مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی و سعید خطیبی کارگردان و فعال عرصه هنر و سینما از میهمانان ویژه این جلسه بودند.