آئین تقدیر از منتخبین هشتمین جشنواره فرهنگی و مدال آوران دومین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان دختر

در این مراسم که با حضور ریاست محترم دانشگاه دکتر اصغری نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه و دکتر شاهمرادی معاون دانشجویی فرهنگی و مدیران و مسئولین دانشگاه از رتبه های برتر دومین المپیاد ورزشهای همگانی با کاپ و مدال و لوح سپاس و جایزه نقدی و از منتخبین هشتمین جشنواره فرهنگی با لوح سپاس و جایزه نقدی تقدیر بعمل آمد.یاد آور میشود رتبه های برتر المپیاد ورزشهای همگانی شامل ۱۳ مدال طلا ،۶ مدال نقره ،۲۰ مدال برنز و ۱۵ نفر مقام چهارم و پنجم و ششم  و کسب عنوان قهرمانی مسابقات و رتبه های برتر هشتمین جشنواره فرهنگی تعداد ۱۰ نفر در بخش دانشجویان رتبه های اول تا سوم و تعداد چهار نفر در بخش هیئت علمی و کارکنان رتبه های اول تا سوم را کسب نمودند.