آئین تجلیل از پزشک قلب حضرت امام؛ دکتر مسعود پورمقدس برگزار شد

دکتر مهدی جمالی نژاد در آیین تجلیل از پزشک حاذق و متعهد مسعود پور مقدس در وصف پزشک امام راحل اظهار کرد: بی شک تجلیل از مقام شامخ دکتر پورمقدس، به مثابه تقدیس و تمجید جایگاه رفیع علم طبابت است؛ وی هماره متخلق به اخلاق دینی بوده و از امتزاج و در هم آمیزی سه مولفه مهم حذاقت، اخلاق و تعهد پزشکی در وجود پربار خویش موجب ارتقای معنوی و علو مرتبت این حرفه مقدس بوده است.

وی افزود: ایشان پس از احراز موفقیت های تحصیلی به رغم بورسیه شدن در دانشگاه بیروت در سالهای پیش از انقلاب، به ادامه تحصیل در ایران بسنده کرد و در دانشگاه تهران موفق به اخذ مدرک تخصص قلب و عروق و پس از آن دوره های تخصصی متعددی را در کشورهای مختلف گذراند.

شهردار اصفهان ابراز کرد: همچنین افتخار غرور آفرین نخستین عمل پیوند قلب در اصفهان را با موفقیت نصیب خویش و جامعه پزشکی ایران کرد؛ غرض از اشاره مجمل به این اوصاف، ذکر جامع و تقریر کامل پیشینه علمی این پزشک حاذق و عالم نیست، چراکه ترقیم عناوین افتخار آمیز ایشان در این گفتار کوتاه نمی گنجد.

وی اشاره کرد: او در زمره اعضای متخصص کادر پزشکی حضرت امام خمینی(ره) و مألوف و مأنوس با روح بلند آن معمار بزرگ و بنیانگذار کبیر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بوده و شرفیابی به محضر نورانی آن امام راحل، فرصتی تاریخی بوده است تا فضایل حمیده و صفات فاضله آن بزرگوار را بیشتر ادارک کند.

دکتر جمالی نژاد ادامه داد: دکتر پورمقدس و خدمات ارزنده او را نمی توان در قالب این عبارات توصیف کرد اما او علم پزشکی و به ویژه جراحی قلب را غنا بخشیده و در حوزه اخلاق مداری نقشی نو انداخته است تا پزشکان این مرز و بوم بدانند و ایمان بیاورند که ارزش کار آنان در چارچوب محاسبات ریالی نمی گنجد و با جاودانگی اخلاق پیوندی دیرینه و ناگسستنی دارد.

شهردار اصفهان تصریح کرد: اگر اصفهان نصف جهان است بزرگی آن تنها به جاذبه های تاریخی این شهر نیست بلکه اسطوره های این شهر نیز به بزرگی آن افزوده است؛ افتخار می کنم خادم چنین مردمی هستم و امیدوارم مراسم هایی از این دست را بیشتر داشته باشیم؛ همچنین دعوت می کنم روز جمعه هم در خدمت شما مردم اصفهان برای تجلیل از آیت الله متسجاب الدعوه ای باشیم.